Nieuws

Openingsuren van onze Pensioenpunten deze zomer

Onze Pensioenpunten zijn van 1 juli tot en met 31 augustus 2016 in de namiddag gesloten.
Alle Pensioenpunten zijn de hele dag gesloten op 21 en 22 juli en 15 augustus 2016.
Opgelet: het Pensioenpunt in Geraardsbergen zal op vrijdag 5 augustus eveneens de hele dag gesloten zijn.

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen (01-07-2016)

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.
Lees meer ...

Brochures (01-07-2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelselNaar aanleiding van de indexaanpassing en recente wetswijzingen werd de brochure "Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel" bijgewerkt. De aanpassingen in de andere brochures zijn in voorbereiding en de geactualiseerde versies zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Werken@FPD (28-06-2016)

De Pensioendienst werft 45 IT-medewerkers aanDe Pensioendienst werft 45 IT-medewerkers aan

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (17-06-2016)

Pensioenen 06-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30-06-2016
Pensioenen 07-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01-07-2016
Overzicht alle betaaldatums 2016: de betaalkalender 2016

Indexering ambtenarenpensioenen (01-06-2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20-05-2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.

Uitbetaling van uw vakantiegeld in mei 2016 (27-04-2016)

In de loop van mei 2016 ontvangen gepensioneerde werknemers en ambtenaren hun vakantiegeld.

U wilt meer weten?

Onthaal op afspraak in 6 Pensioenpunten (18-04-2016)

PensioenpuntenVanaf 1 mei kunt u in de Pensioenpunten van Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Charleroi, Namen en Aarlen langsgaan op afspraak

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (18-04-2016)

Voor de "Professionals":
het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

RVP en PDOS fuseren en worden op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD) (31-03-2016)

Ondanks de datum is het geen aprilvis; op 1 april 2016 fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te vormen. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.

Lees het persbericht