Nieuws

Onze nieuwe brochures staan online! (22/09/2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel brochure Overlevingspensioenen van de overheidssector brochure Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

Onze nieuwe brochures staan online. Wil je meer weten over het rust - of overlevingspensioen van de ambtenaren, of over de cumulatie met één van deze pensioenen ?
Consulteer dan onmiddellijk onze bijgewerkte brochures.

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (08/09/2016)

betaalkalenderPensioenen 09-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30/09/2016
Pensioenen 10-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 03/10/2016

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen 2016

De Pensioendienst werft aan (02/09/2016)

We zijn momenteel op zoek naar nieuwe collega's!
Via Smals zoeken we ook 45 ICT-profielen (Testanalist, Java Developer, SharePoint Developer en Functioneel analist). Zij zullen ons ICT-departement versterken dat momenteel uit 250 medewerkers bestaat.

Interesse? Bekijk snel onze vacatures

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (03/08/2016)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

De Pensioendienst werft aan voor zijn gewestelijke kantoren en zijn ICT-departement (20/07/2016)

We zijn momenteel op zoek naar zo'n zeventigtal nieuwe collega's!
We werven 26 bachelors sociale zekerheid aan die de teams van onze 15 gewestelijke kantoren zullen versterken.
Via Smals zoeken wij ook 45 ICT-profielen (Testanalist, Java Developer, SharePoint Developer en Functioneel analist). Zij zullen ons ICT-departement versterken dat momenteel uit 250 medewerkers bestaat.

Interesse? Bekijk snel onze vacatures

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen (01/07/2016)

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.
Lees meer ...

Brochures (01/07/2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelselNaar aanleiding van de indexaanpassing en recente wetswijzingen werd de brochure "Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel" bijgewerkt. De aanpassingen in de andere brochures zijn in voorbereiding en de geactualiseerde versies zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Indexering ambtenarenpensioenen (01/06/2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20/05/2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.

Resultaten tevredenheidsenquête betalingen (25-03-2016)

afbeelding enqueteIn juni 2015 organiseerde de PDOS een tevredenheidsenquête over de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen. In het verslag vindt u de resultaten en de analyse van deze enquête, samen met de acties die ondernomen zullen worden om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

resultaten tevredenheidsenquête betalingen